VÍTEJTE NA CECHOVNÍCH STRÁNKÁCH CECHŮ CzekkTerror a CzekkKids. SVOJE NÁPADY, NÁVRHY NEBO DOTAZY PIŠTE DO DISKUZE NEBO NA EMAIL: CzekkTerror@email.cz

 
 

PvP turnaje

Nové místo pro PvP turnaje

Připravil jsem pro Vás spoustu novinek týkajících se PvP turnajů. Jednou z těch nejdůležitějších je nové místo, které bude vždy stejné. Tímto místem nebude ani 2. město nebo oasa, ale zcela nová oblast, na kterou jsem narazil když jsem se toulal se svoji buffkou. Nese název Burgschlacht a jelikož se tam lze dostat pouze přes teleportéra ("port/svitek návratu na místo" je tam nefunkční), před konáním každého PvP turnaje se sejdeme v 1. nebo 2.městě a pak společně všichni přejdeme do této oblasti. Možná Vás trošku zamrzelo, že tam nejde port takže se bude muset na PvP chodit přes teleportéra, ale mnohonásobně to vynahradí fakt, že toto místo je pro PvP turnaje jako stvořené... (posuďte sami, udělal jsem pro Vás několik screenů... ;) )

 

Termín konání PvP turnaje

Ten se dozvíte vždy alespoň den předem a to na cechovních stránkách a na fóru.

 

Ceny pro vítěze PvP turnaje

Co se týká cen došlo taky ke změně. Od teď budou ceny pouze "velké". Např. několik mušlí + pěkný ranec yangů;  perly (všech druhů);  wassersteiny;  kristaly; zbraně a brnění +6 a více (lvl 66+) apod.

Kromě vítěze, obdrží nově také poražený finalista cenu útěchy, v podobě yangů :)

Máte se tedy na co těšit...


Průběh PvP turnaje

Aby nedocházelo k podobným nesrovnalostem jako v minulosti (především při lichém počtu účastníků...), bude stanoven minimální počet účastníkůpro uskutečnění PvP turnaje a to na 8 hráčů. Pokud se Vás tedy sejde méně než 8, PvP se konat nebude! Kromě min. počtu účastníků, musí být také počet vždy sudý. V opačném případě, tedy pokud bude počet účastníků lichý, bude vždy účastník s nejmenším levelem vyloučen(jako útěchu obdrží malý finanční bonus, samozřejmě na PvP může zůstat a sledovat průběh...).


Průběh PvP turnaje při počtech účastníků 8, 10, 12

Modelová situace pro 8 účastníků

Pokud Vás bude 8, je to velmi jednoduché a postupnými duely se dostaneme až ke dvěma hráčům, kteří se utkají ve finále.

H1(Hráč) - H2(Hráč2) => P1;  H3 - H4 => P2;  H5 - H6 => P3;  H7 - H8 => P4

P1(Postupující1) - P2(Postupující2) => F1;  P3 - P4 => F2

F1(Finalista1) - F2(Finalista2) => V(Vítěz)

Modelová situace pro 10 účastníků

V případě, že se Vás sejde 10, po první kole duelů by zůstalo 5 hráčů, tedy lichý počet což by následně mohlo vést k neshodám. Proto při účasti 10 hráčů se v prvním duelu utkají dva hráči s nejvyššími levely na turnaji a vítěz tohoto duelu automaticky postupuje do finále a stává se tak prvním finalistou(F1).

Následně bude turnaj pokračovat jako za účasti 8 hráčů a vítěz(F2), vzešlý z postupných duelů se po té utká s prvním finalistou o celkové vítězství na turnaji(V).

Modelová situace pro 12 účastníků

Sejde-li se Vás na turnaji 12, budete rozděleni na dvě skupiny po 8 a 4 hráčích. Kdy postupnými duely v obou skupinách vzejde z každé z nich jeden finalista(F1, F2). Ti se následně utkají v duelu o celkové vítězství na turnaji(V).

Při účasti většího počtu hráčů bude turnaj probíhat systémem kombinace zmíněných modelových situací.

 

Pravidla duelu a jeho řízení (rozhodčí)

Každý PvP turnaj bude mít 1-3 rozhodčí.

Každý duel se hraje na dva vítězné.

Před začátkem každého duelu budou oba hráči dotázání rozhodčím jsou-li připraveni. Pokud ano, hráči odpoví - ok, jo, ano apod.

Poté dá rozhodčí povel k začátku duelu a to tak, že udělá nějaké kouzlo (např. auru meče, silné tělo apod.) v závislosti na postavě rozhodčího.

Platí přísný zákaz používání červených elixírů » porušení znamená diskvalifikaci a zákaz účasti v následujícím PvP turnaji.

Rozhodčí daruje cenu pro vítěze, proto má ve sporných situacích vždy rozhodující slovo!

 

Chování účastníka PvP turnaje

Dodržujte povely rozhodčího a pozorně sledujte co píše!

Při PvP turnaji zbytečně nepište do chatu abyste měli přehled o tom kdo má jít hrát, co píše rozhodčí atd.

Během PvP turnaje prosím nepište PM rozhodčím/u s dotazy typu "kdy už půjdu já", "s kým pak budu mít duel" apod. Vše se včas dozvíte.

Pokud zrovna nemáte duel, postavte se stranou tak aby měli účastníci probíhajícího duelu dost místa!!!

 

Kdo z účastníků svým chováním hrubě naruší průběh PvP turnaje bude z něj diskvalifikován a nebude se moci účastnit několika následujících soutěží.

!!! Možná se Vám zdá, že pravidla a celkově průběh je nespravedlivý k menším levelům, ale není to jen zdání, je to trochu záměr. Chci Vás tím donutit abyste se co nejvíce věnovali expení a hlavně se zaměřili na zdokonalování pouze jedné postavy a  stále je nestřídaly !!!